הסרת נגעי עור בלייזר ,שומות .נקודות חן וטשטוש צלקות