מל בוקר מספרת על החוויה אצל ד"ר מוני פרידמן
שירה בקרמן מספרת על החוויה אצל ד"ר מוני פרידמן